درخواست همکاری با کنسرسیوم

درخواست همکاری با کنسرسیوم

خواهشمند است همه فیلد ها را پر نمایید

نام و نام خانوادگی *
تلفن تماس *
آدرس
تخصص خود را وارد نمایید
رشته تحصیلی شما چیست؟
در چه مقطعی هستید؟
تجربه کاری و سابقه فعالیت
نوع درخواست همکاری
شرح درخواست همکاری
شروط همکاری شما چیست ؟
منطقه جغرافیایی مد نظر برای فعالیت شما
نوع رابطه مالی
آیا استعداد یا توانایی خاص منحصربه فردی دارید؟