فروش
نام کالا محل تحویل موجودی قیمت به تومان قیمت به دلار
--- تحویل درب کارخانه 1000 کارتن 65000 2.7
نرخ پارافین جامد تحویل درب کارخانه تحت سفارش 52000 هر کیلو 1,56
نرخ پارافین مایع تحویل درب کارخانه تحت سفارش 67000 1
وازلین قوطی تحویل درب کارخانه 24 تن موجود از 8000 تومان 34
وازلین فله تحویل درب کارخانه تحت سفارش 54000 34
--- تحویل درب کارخانه 1000 کارتن 115000 3.5
خرید
نام کالا محل تحویل موجودی قیمت به تومان قیمت به دلار
از آخرین رویدادها مطلع شوید